MOVIE SCHEDULE

കാസർകോട് മെഹബൂബ്

കടംകഥ (മ– 4 കളി)

Share

മുഗൾ

നിപുണൻ (ത– 4 കളി)

Share

നർത്തകി

സൺഡേ ഹോളിഡേ (മ– 4 കളി)

Share

കന്യക

റോൾ മോഡൽസ് (മ– 4 കളി)

Share

ചെറുവത്തൂർ പാക്കനാർ

വേലൈ ഇല്ലപട്ടതാരി 2 (ത – 4കളി)

Share

ദീപ്തി കോംപ്ല്ക്‌സ്

ബോബി (മ) (2.30,5.30,8)

കറുത്ത ജൂതൻ (മ)(12.30)

DJ (മ) (10.30,12.30)

ചങ്ക്സ് (മ)(10.30,2.30,5.30,8)

Share

വിനായക

ബാഷാ (ത)(10.30,2.30)

ടിയാൻ (മ)(5.30,8)

Share

ന്യൂ വിനായക

മീശൈമുറുഗ് (ത – 4 കളി)

Share

വിനായക പാരഡൈസ്

തൊണ്ടിമുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും (മ – 4 കളി)

Share